In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

kudyznudy logo
bannr left
 
00428549
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
2
67
169
971
2998
2432
428549

Právě přítomno: 8 hostů a žádný člen

Gravitace pro KOI

linka 
V KTERÉM PROSTŘEDÍ SE CÍTÍ KOI DOBŘE?
autor:jap.Hirokai Kurosava
 
Každý chovatel si je vědom významu přípravy vody.Čištění vody pro Koi je jedinečné při srovnání s jinými.V každém případě požaduje milovník Koi mnohem vyšší úroveň,pokud se týká přípravy vody.Proto bychom chtěli předložit malý úvod ve formě série pod názvem „Hodina učení o vodě“.Učitelem bude pan Hirokai Kurosava.Bude Vám referovat o téměř jedinečné vodní technice.Věříme,že to bude pro Vás malou pomocí.

Kapitola 1-hlasitá a kmitová energie
Obraz plujícího kapra Koi je tak fantastický,že nám dává zapomenout na čas.Koi nebojuje proti ostatním,aby bránil své teritorium.Jeho způsob se pohybovat nám zprostředkuje dojem mírumilovné a klidné ryby.Často vidíme Koi šplhat proti vodopádu že si můžeme myslet,že tato ryba upřednostňuje prudce tekoucí vodu a vodopády.Vycházíme-li ze stavby jeho těla,mohli bychom si myslet,že žije na dolních tocích řek popřípadě v moři,kde je proudění pomalé,klidné a kde je také dostatek potravy.Chtěl bych Vám dát představu o tom,co je to příjemné prostředí pro Koi.Začínaje s tím,nechte nás společně přemýšlet o tom,co je to šelest,kmitová oscilační energie ve vodě.Všeobecně řečeno,každá šupina ryby je sensitivní(citový)orgán.Z části je přístupná(náchylná)k vzruchu a kmitání ve vodě.Kapr Koi může rozeznat kroky svého majitele a reagovat na tleskot rukou.To vysvětluje,že Koi vnímá hluky,chvění.Když jsou ryby ve volné přírodě jsou hluku od zurčící a tryskající vody jedinými zvuky v jejich okolí.Jsou-li způsobeny jiné hluky,je to znamením pro zcela výjimečnou situaci.Takováto událost,jako např.unikání plynu na dně rybníka nebo změna druhu půdního dna dává Koi pocit změny prostředí.Určitý před námi plující Koi se zdá,že je v souladu s prostředím vytvořeným člověkem,ale já že tomu tak je.Jak jistě víte,měl jsem mnoho příležitostí vidět různé rybníky s Koi.Vždy jsem si položil otázku,zda jsou Koi skutečně šťastni,zda si ostatně představují své okolí tak,jak se jim jeví.Dělal jsem si starosti o zvuky a chvění právě tohoto prostředí rybníka konkrétní ryby.Hluky a chvění se pohybují v širokém spektru,od hlubokých,velmi hlubokých frekvencí,k ultrakrátkému vlnění nad tónový rozsah.Tak jako mi pociťujeme fyzické a psychické utrpení při hlasitém hluku,např.:tryskového letadla,jsou také u ryb hluky,které je psychologicky a instinktivně zatěžují.Tím více přenášejí hlasité zvuky kmitovou energii silněji proto,že ve vodě jsou více nahušťovány než ve vzduchu.Dám Vám několik příkladů.Když proud v bezprostředním okolí ryby např. vlna je vedena vzniká mechanickým kmitáním rákosu hluk jako od letadla.A vzniká tím kmitová energie ve větší šíři rozsahu až k ultrazvuku,dříve než v nízkofrekvenčním rozsahu.Toto se přenáší nikoli k nám na pevnou půdu,ale ve vodách dojde víceméně k druhu ultrazvuku prací mašiny.A stejně tak při intenzivním provzdušňování je stejně možný fenomén.Koi v rybníce jsou k tomu donuceni,být v tomto pro ně cizím prostředí.Je tedy příliš troufalé potom tvrdit,že toto je z fyziologického hlediska pro ryby dobré prostředí.Sluneční lázeň,kterou my užíváme ze zdravotních důvodů vzniká využitím kmitavé energie.To není také nic víc problematické,protože koupací doba je zrovna tak omezena.Když se naproti tomu koupeme déle,je to pro naši kůži škodlivé.Zrovna tak jako dospělý muž utrpí odpovídající škody po několika hodinách,co se potom musí stát rybám,které jsou tomu vystaveny stále?Musíte připustit,že jsou soustavně omývány,čímž jejich povrch těla stejně jako šupiny ztrácí ochranný film.Je-li tento ochranný film narušen jsou obranné síly proti kožním nečistotám,bakteriálním infekcím a přepadů parazity oslabeny.Proto je lepší nevystavovat ryby více mechanickému vlnění.Sotva je možné absolutně odstranit jakékoli vzruchy.Je vhodné opatřit systém zásobování vodou nějakým tlumičem.Tím slyší ryby jedině hluk kapající vody,což v okolí přirozeného prostředí zní mnohem silněji.
Nyní přírodní pramenitá voda je také co se množství týče omezená.Proto je třeba mít na mysli její čištění a filtrování a vodní koloběh,zejména kdzž se zásobovací a tlumící zařízení nachází vně malého rybníku pramenné vody.Tuto tzv. nárazníkovou část chci objasnit současně nákresem.Do zásobovací jednotky je čerstvá voda vedena tryskou,sterilizátor s ultračerveným světlem k naplnění.V případě nutnosti mohou zde být přidány soli a aditiva.Přimísením těchto se dosáhne oscilujícího efektu.Jakýkoli nádržový typ filtrů může být použit.Jako první tank použijte takový,aby se tam vešla potřebná zařízení.Nejvýhodnější je v obchodě obvyklé FRP-akvarium,jako malá filtrovací nádrž,která může pojmout 200-500l vody.

Kapitola 2-síly,které působí na vodu
V následujícím chci hovořit o nejefektivnějším způsobu,nechat vodu v rybníce cirkulovat.K tomu se přikládá dvojitý význam,abychom zamezili dvěma věcem,jednak klidu vody v horních vrstvách,což zabraňuje ,že plyny mezi vodou a vzduchem jsou vyměňovány a za druhé stagnace vody v celém rozsahu,tak řečeno fenomén mrtvá voda.Voda musí být v pohybu,aby se zabránilo aby plyny zůstali v jedné oblasti rybníku.(Tyto dva fenomény budou podrobně popsány v příštím vydání).Voda,která vykonává dobré služby ve výměně plynů,pracuje také v příjímání kyslíku ze vzduchu vynikajícím způsobem a je bohatě zásobena rozpuštěným kyslíkem.Tímto způsobem může být její samočisticí schopnost zůstat déle v přirozeném stavu.Voda je rozličnými přirozenými fenomény jako např.:spektrální energií záření ovlivňována tím více atmosférickými vlivy jako jsou gravitace ve spojitosti s dmutím hladiny,změnami atmosféry,elektrostatickými a magnetickými vlivy přes pohyb země.Tento vliv se vyskytuje u řek,jezer,pobřežní půdy,ale také ve sklenici vody.Následkem toho myslíme při využívání vody na různé nepříznivé okolnosti v souvislosti s přírodní vodou.Zvláště vzniká silové působení na vodu při zemské rotaci ve vztahu na okolí,které vlastně připravuje pramenitou vodu.Stejně tak otáčecí pohyb mraků při tajfunu jako také vír vody na severní polokouli ve směru ručiček hodinových se stavějí na odpor.Naproti tomu na jižní polokouli s točí souhlasně s pohybem hodinových ručiček.Tento fenomén je způsoben rotací země a tyto síly ovlivňují pohybující se předměty jak na severu tak na jihu.Když některá hmota pohybuje na sever,působí síly na vnějšek,pohybuje-li se na jih působí tyto síly na vnitřek.Toto způsobuje celou řadu od pohybu ručiček hodinových protichůdného chvění.Toto je důkazem vlivu zemské rotace na vodu a ještě více na vodu v rybníce.Náš „MAGYOZON“bude,jestliže bude správně umístěn,zabraňovat klidnému stavu vody a překvapivým způsobem stabilizovat kvalitu vody.
Jak můžete poznat na kresbě,je to umístěno v jihovýchodním rohu.Je-li odtok umístěn přímo na sever,zvyšuje se efektivita rozhodujícím způsobem.Měli by jste přesto navrhnout nový rybník,konstruovaný nejlépe se čtyřmi rohy,jak je to udáno na náčrtu.
„MAGYOZONE“:je jméno zařízení,které se v poslední době těší velké oblibě.Při tomto způsobu je voda připravována se zřetelem aktivity.Pan Kurosava pracuje právě na jedné senzační novince na poli přípravy vody pro svět Koi.V tomto vydání bych Vám chtěl vyprávět o hydrologickém pojmu „Stagnace“

Kapitola 3-voda je živá-historie stagnace
„Proč ryby plave“?,slyšíme to jako dětskou otázku,není-liž pravda?Co je ale možné na to říci?Přirozeně aby se ve vodě pohybovala .Ano,toto je také odpověď.To si ale děláme příliš jednoduché.Já bych odpověděl:“ryba plave,aby dýchala“a mám tím na mysli psychologický proces výměny plynu.Možná,že jste udivení touto odpovědí.Tuňák obecný a také žralok nepřestávají plavat ode dne svého narození.Jakmile přestanou plavat umírají,protože nemohou dýchat.Když naproti tomu stále plavou dále a jejich ústy proudí voda na žábry zůstávají na živu.Nemusí se nadechovat a vydechovat.Někteří míní,že to vypadá tak,jakoby Koi,zl.karas,nebo obyčejný kapr lapali po dechu.Ano,přirozeně máte pravdu.Ryby,které neplavou,nebo se tak rychle pohybují,přijímají tím vzduch,že lapáním vedou vodu na žábry.Když pozoruji Koi přitom,jak obdivuhodně,graciézně plave aniž by se díval po svých druzích nebo po potravě tak mám dojem,že dýchání žábry nemůže být špatné.Kapři Koi nemůžou vždy stejně dobře dýchat.Jaké prostředí potřebují,aby mohli dobře a bezpečně žít?Chtěl bych Vám můj výsledek napřed sdělit.Oni mohou své graciézní a obdivuhodné baletní představení předvádět jen tam,kde vodní hladina není rovnoměrná.Neboť jen při dobré kvalitě vody dochází k výměně plynu s vodní hladinou,a nedochází ke stagnaci ve všech vodních vrstvách.V této pasáži bych Vám chtěl o tom vyprávět:
V jezerních oblastech Ameriky a Kanady byly nasazeny letadla jako dopravní prostředek.Tyto stroje startují a přistávají na vodní hladině,a potřebují k tomu speciální zařízení,které je značně odlišuje od pozemních letadel.Zvláště jednomotorová méně silná vodní letedla mají mnohdy problémy dále zvyšovat klouzavou rychlost,aby se mohli zvednout což dělá start velmi obtížným.Tento fenomén přichází v úvahu zejména v tom případě,když např.:po dešti je vodní hladina obdivuhodně klidná.Voda se zdá zvláště těžká,jakoby tuhá a cítí se téměř jako lepkavá.Tyto formy jevu jsou charakteristické pro stagnaci na povrchu hladiny.V tomto případě by bylo pro letadlo lepší,aby se voda poněkud rozčeřila a pak se znovu započalo s klouzáním.Odpor povrchové plochy hladiny by byl narušen a tím by se umožnilo normálnímu klouzání.Dojde-li ke stagnaci povrchové hladiny ryby nežerou.Toto Vám rád budu detailně vysvětlovat:když je tekoucí tuk ve stavu viskózním jako např olej nebo hustý sirup v náklonu naléván a zvětšuje svůj objem,během náklonu úroveň hladiny stoupá.Ke stejnému jevu dochází také ve vodě.Voda je přirozeně ve srovnání s olejem méně hustá,jako olej nebo sirup,takže je nemožné pozorovat jak voda nabobtnává.Když ale sledujeme tento průběh rychloobrátkovou kamerou,můžeme vidět jak se objem zvětšuje,tak jak k tomu dochází u více viskózních látek.Ve skutečnosti voda sestává s určitým objemem z několika vrstev a tyto dohromady na sobě navrstvené formy tvoří hromadný objem.Je-li voda z jednoho pramenitého rybníka s jinou vodou např.:z nebesáku smíchaná dojde k určité změně.“Voda a olej“ je výraz proto,když se dvě věci nesmíchají a skutečně je těžké smíchat vody,když molekulární struktura jednotlivých vod je různá.Když např.:voda jiné konzistence přijde dohromady s dešťovou vodou,zůstanou obě  velmi dlouho od sebe odděleny.Abychom zůstali u dříve zmíněného obrázku,tento ukazuje,že voda rozdílné vlastnosti byla navrstvena na stávající vodu v rybníku.Co se pak stalo?Nabitá voda jiné konzistence setrvává v chvějícím stavu na vnější vodní vrstvě.Na konec se voda dusí.Malým živočichům chybí nutný kyslík,protože se velmi rychle rozšiřují škodlivé plyny.Když se potom na dně hromadí výživou bohaté organismy,začínají anerobické bakterie tyto rozkládat a vzniká vysoce jedovatý siřičitan amonný.Tento proces se velmi zrychluje.Pokračují-li tyto pochody až dosáhnou určité dávky,má to za následek úhyn velkého počtu ryb.
Po určité chvíli začínají síly přírody pracovat,tlak vzduchu se mění a dochází k přílivu a odlivu.Voda je uzavřena,fenomén stagnace je předběžně vyřešen.Také se stává,že tiše stojící voda je jako hrouda rozdělena po celkovém objemu,tedy v každé vrstvě se vyskytují ode dna až k horní hladině.V tomto případě hovoříme o mrtvé vodě.Jestli se voda nesmíchá zůstane stagnace trvale.To způsobuje odchod plynů a kvalita vody se rapidně zhoršuje.Ryby se tomu přizpůsobují tím,že si svou fyziologickou výměnu plynů regukují,přerušují plavání nebo je silně omezují.Stojí potom pod silným stresem.Zůstávají daleko od svých navyklých míst,pokouší se najít místo od stávajícího prostoru a přestávají táhnout po svých drahách.To je krajní znamení toho,že jejich život je vážně ohrožen.Jestli se vám zdá na vašich rybách něco komického,měli byste v každém případě uvážit že se jedná o výměnu špatné vody.Rozhodná protiopatření představují za prvé vyrovnání různých molekulárních struktur jednotlivých vrstev vody mezi sebou,a za druhé pohyb vody(a zde nejde primárně o to vyvolávat proud ale především musí být každá vodní oblast dokonale rozvířena mezi sebou).Krátce řečeno,výlevka vody aby mohla být přepuštěna voda z jednoho filtračního tanku do rybníka musí být nasměrována po úhlem 45° proti vodní hladině.Tím se podaří využít zemské rotace čímž bude kvalita vody v přirozeném prostředí s plným účinkem stabilizována,viz obr.1.Souhrnně možno říci,tak jako stagnace na vodní hladině,tak také jednotlivé vrstvy vody představují velmi ožehavý problém,brání vodě ve výměně plynů,vystavují ryby do nouze v dýchání a akutnímu nebezpečí života.
Poznámka 1:Jestliže někdo používá vodu k barvení ve výrobě potravin,nebo k vaření piva,tak jsou kvalita vody a skupenství zřejmé předpoklady.tím bych chtěl poukázat v následujícím stanovisku.

Kapitola 4-jak pohybovat vodou:
V posledním vydání jsem říkal:“pohybujte vodou ale nenechejte ji proudit:“Dnes bych chtěl můj výrok objasnit a doplnit.K tomu existují dva nástavce.Jeden z nich je ten,že kapr Koi svojí tělesnou stavbou a svým původem není žádná ryba,která žije v proudících vodách.K druhému je možno tryskou vyvolat proudění,které přece jen pohne jedním dílem vod ale nevelkým objemem.O tomto bodu jsme již mluvili,proto bych chtěl proniknout více do hloubky.Pro druhý bod platí takže je jedno zda k tomu přibereme trysku nebo šroub,abychom přivedli vodu do pohybu,v každém případě to bude fungovat jen částečně.Aby se voda pohybovala rovnoměrně je samozřejmé,že musíme přitáhnout gravitační sílu země.K tomu sledujte obr.2.Naprosto přednostně musíte dbát na to,aby místo kam voda teče leželo na jihovýchodě,jak je to na obr.2.Na levé straně rozeznáváte jak je voda napouštěna do jednoho rohu pod úhlem 45°.Přitom se musí dbát na to,aby plnící hrdlo nepřišlo do styku s povrchem hladiny.Úhel 45° harmonuje s přitažlivostí zemskou a s horizontálním otáčecím pohybem.Tento úhel je vhodný nejvíce proto a prostřednictvím gravitace působil poněkud horizontálně.Tímto se voda dostává do pohybu pozvolně a nyní když se voda dává pomalu do pohybu,přenáší se tato síla přes celý rybník ode dna k vodní hladině v souladu s rotací země.Důvod k tomu držet plnící hrdlo vzdáleně od vodní hladiny spočívá v tom,že vznikají velké síly,když se voda míchá.Přitom odcházejí škodlivé plyny.Překvapujícně dobře se tak děje s vodou když je dodržován úhel 45° a bezpečnostní odstup.Na konec bych chtěl těm z Vás dát pár typů,kteří jste nově založili rybník a nebo chcete svůj stávající předělávat.Jeden typ se týká stran rybníka.K tomu se podívejte na obr.3.dbejte na to založit vertikálu tak,aby se směrem ke dnu zužovala.Přitom se zvyšuje při zúženém oblouku směrem dolů otáčecí rychlost vody.Stejný fenomén můžeme pozorovat u běžců na bruslích.Druhý typ se vztahuje ke křivkám.Jedete-li autem nebo na kole zatáčkou může se Vám zdát lehkým,pohybovat se po ideální linii.Také spolujezdec se nebude cítit špatně,pokud nezačnou působit extrémní odstředivé síly.Mluvil jsem o tom,když jsme míchali vodu.Je opravdu těžké stanovit pouhým okem zda se voda doopravdy mísí nebo ne.Nejlépe to poznáme při klouzání ryb a jejich chování při krmení.V rybníku bez stagnace v jednotlivých vodních vrstvách nebo na vodní hladině jsou ryby opravdu aktivní.Toto je proto nejlepším znamením.