In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

kudyznudy logo
bannr left
 
00434591
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
87
130
793
726
1519
3257
434591

Právě přítomno: 13 hostů a žádný člen

Biotop KOI kaprů

linka
BIOTOP NEBO RYBNÍK PRO KOI?

V posledním sešitě jsme udělali začátek s malou sérií „jak jsem postavil foliový rybník“.V této části vám bylo zřetelně slovem i obrazem znázorněn záměr,podklady o fóliích,vyhloubení zeminy a jednotlivé práce až k instalaci odtoků a skimr.Nyní o tři měsíce později vás mohu ujistit,že použité silikonové lepidlo dobře zaschlo.Můžeme tedy pokračovat.Co nyní potřebujeme ……….je voda!!
Pokračujeme dále v práci na rybníku.Mezi tím jsou postranní východy z rybníku instalovány a natřeny silikonem-PVC.Po zatvrdnutí můžeme rybník naplnit vodou až na 40 cm pod nejvyšší okraj folie.Proč jen tak vysoko,vysvětlím!!Když chceme nyní zabudovat skimr a vodu doplnit až po horní hranu může se tlakem vody folie ještě smrštit nebo sednout tak,že se její délka v okrajích změní.Následkem toho se musí řešit spojení folie se skimrem,aby se tento mohl utěsnit a nikoli protrhnout.Je-li vodní hladina jen 20 cm pod spodní hranou skimru pak se nemůže moc pohybovat.Čistič vodní hladiny se montuje přesně tak jak odtok bahna.Folie se slepí silikonem mezi dvě těsnění a šrouby se upevní utažením.Je třeba dbát na to aby se normální vodní hladina sahala téměř přesně do poloviny plánované výše skimru,aby jeho uzávěrka se mohla uzavřít tlakem dovnitř.Hrubá hladinová nečistota je uzávěrkou brzděna,zadržena a může být na tomto místě rukou nebo síťkou sebrána.Drobná nečistota,pěna případně neskrmená potrava zmizne v zachycovacím koši skimru a může tak být denně odstraněna,aniž by odpad dodatečně nezatěžoval filtr.Skimr může být obsluhován v našem případě buďto vnějším sacím čerpadlem,nebo samovynalezeným přepadem.Máte-li to štěstí je vedle rybníku pro Koi umístěn ještě rybník pro další barevné ryby nebo stupeň pro umístění vodních rostlin,můžete i obsluhovat čištění i jejím prostřednictvím.Když přetékající vodu se skimru přečerpáváte přes filtr a čerpáte ji zpět do koloběhu rybníku je voda současně filtrována.Zpětným čerpáním stoupá hladina v rybníce a musí znovu projít skimrem.V případě,že je možnost ji ještě vést přes malý vodopád je tím postaráno také o její okysličení.Další předností této metody je skutečnost,že vodní stav v rybníce pro Koi nikdy neklesne tak aby skimr byl mimo provoz.
Ještě jeden typ pro použité čerpadlo v malém rybníce.Jestli zde máte čerpadlo,které můžete řídit,můžete těmto požadavkům přizpůsobit i činnost skimru.Je-li totiž horní hladina silně znečištěna,může skimr stačit pročistit až 6000l/h.Při normálním zatížení by mělo stačit i 2000l/h.Instalujte vždy rouru k rybníku nad vodní hladinou,neboť níže stojící čerpadlo někdy vypadne a pak by  mohla voda z Koi rybníku rourou vytéci zpět i přes stávající čerpadlo.Máme tento princip již několik měsíců v provozu a funguje bezvadně.
Pro většinu rybníků Koi by měla instalace jednoho skimru stačit.Rozhodující je,jak se povrch hladiny pohybuje.Jestliže se vyskytuje jeden roh,ve kterém se přesto shromažďuje nečistota,je nutný ještě jeden skimr.Zde má přetoková technika opět své přednosti.Čerpadlo s výkonem 6000l/hod by mohlo obsloužit až 3 skimry.Musí být ale zabudovány přesně ve stejné výši.Chcete-li tuto techniku vyzkoušet a nejste si jisti,že nemůžete skimr denně čistit,měli by jste těsně pod maximální možné úrovně hladiny rybníku instalovat přetokovou rouru.Toto přepadové potrubí by mělo být v každém rybníce i když třeba může ústit do dalšího našeho rybníku,který je níže položen.Mnoho nečistoty ve skimru jej může blokovat a bez této přepadové roury přeteče rybník,bez toho že je čerpadlo suché.Prostudujete-li si schéma,bude vám vše jasné.
 
Filtrační potrubí a instalace filtru
 
Potrubí odtoku ze dna rybníku o světlosti 110mm a postranní odtoky,stojí teď vedle rybníku v popředí.Každá roura by měla být uzavíratelná kulovým kohoutem nebo šoupětem jednotlivě.Jedině pak můžete pracovat na filtru,aniž by vám na něj trvale tekla voda.Mimo to můžete také jednotlivá potrubí postupně čistit.O tom ale později.
Jak nyní pokračovat dál závisí od vaší filtrační instalace.Dnes je k dispozici již 100 různých druhů filtrů a modelů.Všechny vykonávají podle jejich výrobců dobrou práci.Dobrý filtr vás bude stát přibližně polovinu nákladu na rybník.Když si ho zbudujete sám může vás přijít asi na 1/5 ceny.My jsme se rozhodli pro kombinaci vícekomorového filtru od firmy HYDRA.Sestává z jednoho Vortexu a jedné komory s kartáči
,japonskými filtračními rohožemi a biologickou komoru s anglickým ?-------------------štěrkem.Rozhodujícím pro moje řešení byla skutečnost,že tento systém je kdykoli nastavitelný.Má-li být rybník zvětšen,může být filtr v kterékoli době zvětšen o několik komor,aniž by se již použité odhazovaly.Zrovna tak,když zjistíte že po několika měsících jeho výkon není dostatečný,žádný problém,v krátké době je možné kapacitu filtru v kterékoli oblasti zvýšit.Náš rybník obsahuje mnoho vody,proto jsme se rozhodli pro dva paralelně pracující systémy.
Několik slov k Vortexu
Jeho účinnost byla objasněna v předchozím sešitě.Ale ještě několik slov k tomu.Když uzavřete šoupátko mezi rybníkem a Vortexem  a tím Vortex plně vyprázdníte a pak šoupě znovu otevřete,vyletí voda z rybníku pod takovým tlakem do filtru,že nečistota která se shromáždila v dnových odtokových potrubích,nebo ve vedení je přímo stržena vodou ven.Několikrát jsme tuto činnost vyzkoušeli s výborným výsledkem.do rybníku spadlé žaludy se shromáždily v blízkosti dnového odtoku,volně se usazují ----v potrubí.Na základě své váhy ale nejsou odneseny až k filtru.Metodou zpětného tlaku dosáhneme jejich uvolnění a více jak 200 ks žaludů ve dvou minutách dosáhne filtru.To by se rukama nikdy nedosáhlo.V našem vzorovém filtru přijdou čtyři postranní odtoky dohromady v jeden Vortex.Voda z této výšky odhalí ostatně jen vznášející se látky,ale i tento vortex vykonává dobrou práci.Druhý vortex je svázán s odtokem dna.Mimoto zde proudí část vody z malého rybníku.Ještě jeden typ:nečistota má dobrou rychlost klesání ke dnu v případě že proudí voda rychlostí 5-10.000 l/hod filtrem.To platí pro náš typ vortexu co do velikosti.Vycházím z toho,že vortex vynáší ze systému 90% nečistoty.Je tedy investice rentabilní?Počítejte se mnou:systém běží rychlostí 15.000 l/hod,24 hod denně,365 dní v roce.Tím vortex vyčistí za rok celkem 131.400.000 l vody.Tato investice je tedy plně oprávněná.
K mechanickému filtru
Zde je velmi velký výběr materiálů.Ostatně ale kartáče prokázaly vynikající službu.Dbejte na to aby kartáče neměly mezi sebou velké mezery.Celý průřez nádoby filtru by měl být vyplněn kartáči a to i poněkud ve stlačené formě,tak aby žádná nečistota nemohla projít.Obě první komory-Vortex i kartáčové jsou opatřeny odtoky se šoupětem individuálně.Tak může být odložená nečistota v pravidelných obdobích ručně odstraněna.Další pevné usazeniny,které nejsou téměř pozorovatelné jsou zadržovány v třetí nádrži filtračními matracemi.Mechanická část je nyní vytvořena(pevná špína je pryč)a svoji práci může začít biologie.
 
K biologickému filtru
 
Každý má opět možnost volby mezi mnoha produkty.My jsme zvolili anglický „Cantenbury spar“,anglický písek,který je právě v Anglii používán jako biologický materiál do filtru.Vnitřně tvrdý,ale drsný a porézní na vnější straně,ideální pro------- osídlení bakteriemi.Rozhodující je přece jenom dobré přefiltrování,aby se anglický písek brzy nepromísil a neusadil s nečistotou,zde jsme neumístili žádné odpouštění vody,která je hned čistá a přes čerpadlo hnána zpět do rybníka.
 
Slovo k čerpadlům
 
Výkon,spotřeba a životnost,to jsou spolu s cenou hlavní měřítka.Protože můžeme pracovat až 70 cm nad zemí,bylo pro nás rozhodnutí jednoduché.Pro tento rybník by se zdálo ideální tepelné či cirkulační čerpadlo.Za bídných 200DM můžeme přečerpat 5000 l/hod do výše 1m.Protože je již známo že slouží až 20 let co víc můžeme potřebovat?
 
Ale…..i zde je několik „ale“:
  • Volíte-li čerpadlo se součástkami z bronzu
  • Rozhodnete-li se pro čerpadlo z lité oceli,může se stát že na základě silné vrstvy koroze zůstane jednoho dne jednoduše stát.
  • Železný plášť přináší dodatečně kov do systému a může mít negativní účinky na možná léčiva(malachitová zeleň)
  • Tato čerpadla nemůžete používat,když do systému zabudujete pískový filtr.
 
Ideální u HYDRA systému je skutečnost,že východy můžeme budovat sami.Pro postranní odtoky jsme s rozhodli pro čerpadlo 5000l .Pro sérii,která odvádí odtoky na dně je třeba nasadit čerpadla dvě.Když je u systému pouze jedno čerpadlo a vypadne zůstane celý systém stát a filtr odumírá.Případy kdy filtr není funkční mají za následek velké problémy s rybami.Je méně pravděpodobné aby vypadla obě čerpadla najednou.Ostatně tři čerpadla se třemi různými dobami nastavení nám dávají devět různých průtokových možností.V našem případě volíme 6000l/hod a 15.000l/hod se sedmi dalšími možnostmi,které můžeme volit.
 
A co UV lampy?
 
Od filtrů jde voda směrem na UV lampy,v případě že je chcete instalovat.Mají vliv na růst zelených řas,to je nesporné.Všechny ostatní úvahy o sterilizaci vody podle tvrzení obchodu při přezkoušení nemají žádný význam.Rozhodli jsme se pro dvě POND-CLEAR se 30 WATTY,kde průběžně protéká 10.000l vody.Počet UV lamp závisí na velikosti rybníku a pohybujícího se množství vody.V posledním roce jsme vyzkoušeli různé modely.Věřím(myslím),že většina vydržela jen jednu sezónu.U modelů jsme objevili nevýhody a u některých nebylo ani poznat zda jsou zapnuty nebo zda vůbec fungují.Jednoduché kontrolní sklo může již tyto problémy odstranit.U jiných modelů jako je „POND-CLEAR“je možno posoudit intenzitu světla a ve správnou dobu lampy obnovit.
 
Zpět k rybníkům
 
Potrubí nyní směřují zpět k rybníku.Chcete-li tato vedení nechat ústit pod úrovní hladiny rybníku myslete dopředu na zabudování jednoho nebo více postranních vchodů.Když ano,tak uvažujte o vchodech 20-30 cm pod vodní hladinou.Můžete současně tyto potrubí opatřit „VENTURI“ tryskami,které by množstvím vzduchu rozperlili vodu.Také v poslední době je k těmto účelům používán „tryskový proud“.Jiná možnost jak dostat kyslík do rybníku je dodatečné zabudování vzduchového čerpadla „Hi-Blow“.Na konci vzduchové hadice jsou zabudovány tryskové kameny nebo mikrobublinkovač který může dodávat až 8krát větší množství kyslíku do vody jak normální proudový kámen.Rozhodnete-li se pro vzduchové čerpadlo „Hi-Blow“ je to také dobrá možnost jak váš biologický filtr dodatečně zásobovat kyslíkem.Můžete také nechat vracející se vodu padat do rybníka přes vodopád.
 
Okruh je uzavřen

A voda je zpět v rybníce.Když byla dokončena i biologická část přípravy vody je možné opatrně vysadit několik ryb.Kvalitu vody je nezbytné stále kontrolovat.Amonium,amoniak-0,nitrit-0,ale dobré je přece jen ještě počkat.Podmínky v tomto roce byly tak příznivé,že ještě v říjnu se daly koupit ryby.S 22°C-23°C pečoval měsíc o skvělý konec sezony.Nuže dobrá,zatímco píši tyto řádky klesaly teploty rapidně dolů a také peněženka stála na nule.Nyní je čas nechat rybník v klidu.V době kdy se počasí zlepší a také pokladna bude plnější,se může pokračovat.Někdy v roce 1966 jsem dobudoval třetí část úpravy.Došli jsme k úpravě okrajů rybníku a širšímu okolí,osvětlení atd.Snad Vám tento článek dodal chuť a odvahu se také do toho jednou pustit.Chtěl bych uzavřít pojednání slovy Petra Waddingtona: „Nejlacinější cesta k budování rybníku pro Koi je stavět jednou,ale ihned důkladně“.Ten muž má pravdu.